Header

Nieuwsbrief Fiadon juli 2014

Geachte relatie,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen
die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander
onderwerp bespreken, neem dan contact met ons op.

Stijging RDA

U kunt dit jaar meer profiteren bij het investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het aftrekpercentage van de Research & Development Aftrek (RDA) is namelijk verhoogd van 54% naar 60%. De RDA is een extra aftrek van de winst voor ondernemingen die zich bezighouden met speur-ontwikkelingswerk (S&O).

Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken ...

Lees verder

Jaarrekening niet meer per email

In de volgende gevallen dient u jaarlijks uw jaarrekening te deponeren bij de KvK.
U hebt een:

  • besloten vennootschap (bv);
  • naamloze vennootschap (nv);
  • coöperatie;
  • onderlinge waarborgmaatschappij;
  • vof of cv waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
  • vereniging of stichting met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar ...

Lees verder

Nieuwe voorwaarden voor jaaraangifte btw

Wilt u liever jaaraangifte doen voor de btw dan bijvoorbeeld kwartaalaangifte? Dan kunt u de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om jaaraangifte te doen. U dient wel te voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de jaaraangifte btw:

  • U betaalt per jaar minder dan € 1.883 btw.
  • U levert per jaar voor minder dan € ...

Lees verder

Fiscus gaat strenger controleren op kosten ondernemer

U mag als ondernemer zakelijke kosten in aftrek brengen op uw opbrengst. Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar.

U kunt aan zakelijke kosten onder andere denken aan de volgende kosten:

• adviezen ...

Lees verder

Meer boekenonderzoeken

De Belastingdienst zal in 2014 en daarna meer boekenonderzoeken uitvoeren. De belastingdienst heeft hiervoor extra geld en extra personeel vrijgemaakt. Uit de praktijk blijkt dat de meeste boekenonderzoeken gehouden worden op het gebied van:

• scholingssubsidies (WVA);
• loonbelasting;
• privéopnamen eigenaar;
• rekening-courant aandeelhouder met bv;
• auto van de zaak (bijtelling);
• buitenlandse bankrekeningen.

Tip
U ...

Lees verder

Fiadon besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en correctheid van alle gepubliceerde informatie. Alhoewel alles wordt gecontroleerd, kunnen onjuistheden en spelfouten toch voorkomen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan onze publicaties.