Header

Nieuwsbrief Fiadon december 2014

Geachte relatie,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen
die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander
onderwerp bespreken, neem dan contact met ons op. 050-7502023

Fiadon is aangesloten bij de branchevereniging NOAB. In de laatste van haar vijf jaarlijkse nieuwsbrieven "Aan de orde" staan enkele eindejaarstips 2014.

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor iedereen verplicht

Onder de werkkostenregeling krijgt de werkgever een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Deze ruimte kan hij aanwenden om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan zijn medewerkers te geven. Als deze ruimte wordt overschreden is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd over het meerdere. Deze eindheffing mag hij niet op de werknemers verhalen. Om te bepalen welke vergoedingen ...

Lees verder

Gebruikelijk loon voor de DGA toetsen/aanpassen

Indien u werkzaamheden verricht waarin u direct of indirect een aanmerkelijk belang hebt, (dat wil zeggen: u bent 5% of meer aandeelhouder in een BV) dan moet daaraan een bepaald salaris worden toegekend.
Met ingang van 2015 wijzigt de gebruikelijkloonregeling voor de DGA. Het is aan te raden om te toetsen of de gebruikelijkloonregeling goed wordt toegepast. Het gebruikelijk loon ...

Lees verder

Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte, maar moet in briefvorm worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat ...

Lees verder

Geen VAR meer maar BGL

U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen (BGL).
De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de gevolgen van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. U heeft als opdrachtnemer dan geen zekerheid meer over de vraag of u loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming geniet. De ...

Lees verder

Voorkom verliesverdamping

Indien u uw verliezen niet tijdig verrekent dan verdampen deze. U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u vervolgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward.

U kunt mogelijk nog dit jaar verliesverdamping voorkomen door ondermeer:
• het realiseren van stille reserves/meerwaarde/goodwill;
• het ...

Lees verder

Deadline 1 april voor aangifte wordt losgelaten

Momenteel kunt u ter voorbereiding van uw aangifte inkomstenbelasting het aangifteprogramma op uw eigen pc downloaden. De aangifte inkomstenbelasting dient dan vóór 1 april ingediend te worden.

Dit verloopt niet altijd even soepel. De Belastingdienst ontwikkelt daarom naast de huidige manier van aangifte doen een online aangifte. Daarmee wordt in de komende maanden een eerste proef gedaan. De online ...

Lees verder

Kijk uit voor onzakelijke leningen

Leidt u als schuldeiser (vennootschap, ondernemer of terbeschikkingsteller) verlies op een lening, dan is dat verlies in beginsel fiscaal aftrekbaar. Als het om een ‘onzakelijke lening’ gaat, is dit echter niet het geval. Dit kan voor u verstrekkende gevolgen hebben!

De cruciale vraag bij het bepalen of een lening (in gelieerde verhoudingen) zakelijk of onzakelijk is: onder welke condities ...

Lees verder

Fiadon besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en correctheid van alle gepubliceerde informatie. Alhoewel alles wordt gecontroleerd, kunnen onjuistheden en spelfouten toch voorkomen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan onze publicaties.