Categorie: Nieuws

De Wet werk en zekerheid en de ketenregeling

De Wet werk en zekerheid en de ketenregeling De Wet werk en zekerheid beoogt de positie van flexwerkers te versterken. Dit wordt beoogd middels een aantal maatregelen dat al per 1 januari jl. in werking is getreden, namelijk de introductie … Lees verder »

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor iedereen verplicht

Onder de werkkostenregeling krijgt de werkgever een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Deze ruimte kan hij aanwenden om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan zijn medewerkers te geven. Als deze ruimte wordt overschreden is de werkgever een eindheffing … Lees verder »

Gebruikelijk loon voor de DGA toetsen/aanpassen

Indien u werkzaamheden verricht waarin u direct of indirect een aanmerkelijk belang hebt, (dat wil zeggen: u bent 5% of meer aandeelhouder in een BV) dan moet daaraan een bepaald salaris worden toegekend. Met ingang van 2015 wijzigt de gebruikelijkloonregeling … Lees verder »

Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte, maar moet in briefvorm … Lees verder »

Geen VAR meer maar BGL

U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen (BGL). De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de gevolgen van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. U heeft als opdrachtnemer dan geen zekerheid meer … Lees verder »