Categorie: Nieuws

Vrijstelling stamrecht afgeschaft – versnelde uitkering mogelijk

De stamrechtvrijstelling voor de zogeheten ‘gouden handdruk’, ofwel ontslagvergoeding, wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Bestaande stamrechten kunnen vanaf die datum met 20% korting worden uitgekeerd. Om misbruik te voorkomen, moet het stamrecht wel vóór 15 november zijn overgemaakt. Stamrecht … Lees verder »

Belastingdienst komt met nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt. Indien u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik … Lees verder »

IBAN en SEPA

Op 1 februari 2014 is het zo ver. Nederland gaat dan over op het nieuwe betalingssysteem IBAN. Zo zal er geen verschil meer zijn tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen en incasso’s in Europa. Zo komt één Europese betaalmarkt (SEPA staat … Lees verder »

Betalingsproblemen

Kunt u als gevolg van de economische crisis ook niet altijd uw belastingen en premies op tijd betalen? Dan kunt u maar beter snel aan de bel trekken. U doet er verstandig aan om dit tijdig bij de Belastingdienst te … Lees verder »

Verruimde willekeurige afschrijving en betalingscriterium

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven. Hierbij geldt het volgende: U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u … Lees verder »