Vrijstelling stamrecht afgeschaft – versnelde uitkering mogelijk

De stamrechtvrijstelling voor de zogeheten ‘gouden handdruk’, ofwel ontslagvergoeding, wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Bestaande stamrechten kunnen vanaf die datum met 20% korting worden uitgekeerd. Om misbruik te voorkomen, moet het stamrecht wel vóór 15 november zijn overgemaakt.

Stamrecht met 20% korting ineens uitkeren
Werknemers die hun ontslagvergoeding – een gouden handdruk – hebben ondergebracht in een stamrecht-BV, kunnen ervoor kiezen die in 2014 versneld én fiscaal voordelig te laten uitkeren.

Bij zo’n versnelde uitkering hoeft geen revisierente* te worden betaald, én geldt er een korting van 20%: er wordt alleen over de resterende 80% van het stamrecht belasting geheven.

De belastingplichtige mag dus zelf kiezen voor de versnelde uitkering met 20% korting, het is geen verplichting. Zolang het stamrecht niet wordt uitgekeerd, is belastingheffing niet aan de orde.

Dit geldt voor alle op 1 januari 2014 bestaande stamrechten. Het maakt niet uit of het stamrecht is ondergebracht in een stamrecht-BV of bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar.

Maatregel: stamrecht op tijd overmaken
Om de 80%-regeling toe te kunnen passen, moet een werkgever het stamrecht vóór 15 november hebben overgemaakt. Het kabinet wil zo eventuele anticipatie op de afschaffing van de stamrechtvrijstelling voorkomen.

Stamrechtvrijstelling gouden handdruk afgeschaft
Verder wordt de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting per 1 januari 2014 afgeschaft. Dat betekent dat een werknemer direct belasting moet betalen over zijn ontslagvergoeding in het jaar dat hij die ontvangt.

Met de “middelingsregeling” kunnen de averechtse financiële gevolgen van de progressieve heffing over de ontslaguitkering – enigszins – worden verzacht.