Het Logo

Het laatste nieuws

Nieuwsbrief 08 maart 2013

In elke nieuwsbrief een special

Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van maart.

Zie ook onze nieuwe rubriek "Interessant".
In deze rubriek geen nieuws, maar onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

Henk Sommer

 

De website van Fiadon

678_Fiadon

Uitbreiding informatie website!

Houd onze website steeds in de gaten.

Deze wordt voortdurend uitgebreid met

(o.a. nieuwe vragenlijst IB 2012)

Mist u een handige link of een download bestand?
Stuur ons dan even een berichtje.

 

Btw-tarief op arbeidsloon bij verbouw per 1 maart naar 6%

In het parlement had het kabinet geen meerderheid voor zijn plannen voor de woningmarkt. Daarom is op 12 februari 2013 besloten om de btw voor renovatie en verbetering van het huis en de aanleg en onderhoud van de tuin op 6% te zetten.

 

Akkoord voor woningmarkt en bouwsector

Het kabinet heeft met D66, de ChristenUnie, de SGP en de coalitiepartijen overeenstemming bereikt over de aanpak van de problemen op de woningmarkt, door een samenhangend pakket van afspraken te maken.

 

Met ingang van 16 maart 2013 wettelijke betalingstermijnen

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. De wijziging gaat in per 16 maart 2013.

 

WKR (werkkostenregeling) mogelijk paar jaar uitgesteld

Regeringspartijen PvdA en VVD zijn akkoord over het uitstellen van de invoering van de werkkostenregeling. Dit schrijft Het Financiele Dagblad.

 

Gebruikelijk loon dga stijgt in 2013 naar € 43.000

Per 2013 stijgt het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) naar € 43.000. Het is formeel alleen toegestaan een lager loon uit te keren aan de dga, als dit met de inspecteur is overeengekomen.

 

In 2013 lager nettoloon DGA

Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) houden in 2013 bij een ongewijzigd salaris minder nettoloon over. Het verschil ten opzichte van 2012 kan oplopen tot ongeveer € 180 netto per maand.

 

Jaarlijkse bijdrage KvK verdwenen

Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel afgeschaft en ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur meer. De activiteiten worden voortaan gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

 

In 2013 premies betalen over bijtelling privégebruik auto

Als de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van kracht wordt, wordt de auto van de zaak onderdeel van het uniforme heffingsloon. Als uw onderneming veel werknemers met een auto van de zaak heeft die een loon verdienen dat op jaarbasis onder de € 50.064 blijft, gaan uw werkgeverslasten volgend jaar omhoog.

INTERESSANT

 

Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan de dga in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%.

 

Wat is de werkkostenregeling?
De werkkostenregeling is een nieuw systeem voor de fiscale verantwoording van vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers geeft.

 

Hoofdlijnen voor de afweging auto van de zaak of aanschaf in privé
Een ondernemer of resultaatgenieter die een auto aanschaft, doet er verstandig aan een berekening te (laten) maken welke mogelijkheid het gunstigst is aan de hand van een schatting van het zakelijke gebruik en het privégebruik.

 

Fiadon besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en correctheid van alle gepubliceerde informatie. Alhoewel alles wordt gecontroleerd, kunnen onjuistheden en spelfouten toch voorkomen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan onze publicaties.

 

Exact Online

 

Exact Online is online bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Via internet heeft u toegang tot de administratie en als u dat wenst kan ook Fiadon online meekijken en – werken. Zo kunt u eenvoudig samenwerken en de werkzaamheden verdelen.

 

Klik hier om de belangrijkste veranderingen te bekijken.

 

Meer informatie over Exact Online Boekhouden, Uren & Facturen, Productie en meer?

Volg nu een gratis webinar.

CONTACT

Fiadon BV
Zernikepark 12
9747 AN Groningen
050-7502023
info@fiadon.nl
www.fiadon.nl

LINKS

Uitschrijven

Exact Online

Deze e-mail is verstuurd naar
h.sommer@fiadon.nl