Belastingdienst komt met nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt.

Indien u een bestelauto ter beschikking stelt waarvoor u privégebruik verbiedt, geldt de bijtelling privégebruik auto niet. U dient als ondernemer wel de volgende voorwaarden in acht te nemen:

  • Ondernemer legt het verbod vast in een schriftelijke afspraak en bewaart deze bij de loonadministratie.
  • Ondernemer ziet toe op de naleving van het verbod. Bij controle moet het toezicht aannemelijk kunnen worden gemaakt. Toezicht op de naleving van het verbod kan worden gehouden door bijvoorbeeld:
    -de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die met de leasemaatschappij(en) zijn overeengekomen;
    -de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof;
    -gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd.

De Belastingdienst adviseert om de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.
Belastingdienst: ‘Als u de (oude of nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet gebruikt of als u deze wijzigt, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van uw verbod niet (meer) voldoet. ‘

Om dit te voorkomen geeft de Belastingdienst aan dat u een afspraak voor goedkeuring dient voor te leggen aan Belastingdienst Doetinchem:

Landelijk Coördinatiecentrum Auto
Antwoordnummer 367
7600 VB Almelo.

Let op!
Dit bericht is niet bedoeld voor ondernemers die de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ gebruiken.