Fiadon Interessant

Geen nieuws, maar wellicht voor u wel interessant.

De Wet werk en zekerheid en de ketenregeling

De Wet werk en zekerheid en de ketenregeling De Wet werk en zekerheid beoogt de positie van flexwerkers te versterken. Dit wordt beoogd middels een aantal maatregelen dat al per 1 januari jl. in werking is getreden, namelijk de introductie … Lees verder »

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor iedereen verplicht

Onder de werkkostenregeling krijgt de werkgever een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Deze ruimte kan hij aanwenden om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan zijn medewerkers te geven. Als deze ruimte wordt overschreden is de werkgever een eindheffing … Lees verder »

Betalingsproblemen

Kunt u als gevolg van de economische crisis ook niet altijd uw belastingen en premies op tijd betalen? Dan kunt u maar beter snel aan de bel trekken. U doet er verstandig aan om dit tijdig bij de Belastingdienst te … Lees verder »

Verkeerd btw-bedrag op de factuur

Klopt de btw niet welke op een factuur vermeld staat? Dan kan de Belastingdienst de btw corrigeren bij de ondernemer of bij diens afnemer. De Belastingdienst maakt hier zelf een keuze in. Het is dus niet verplicht om de btw … Lees verder »

Auto privé of van de zaak

Hoofdlijnen voor de afweging auto van de zaak of aanschaf in privĂ© Een ondernemer of resultaatgenieter die een auto aanschaft, doet er verstandig aan een berekening te (laten) maken welke mogelijkheid het gunstigst is aan de hand van een schatting … Lees verder »

Werkkostenregeling

Wat is de werkkostenregeling? De werkkostenregeling is een nieuw systeem voor de fiscale verantwoording van vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers geeft. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Een aantal vergoedingen, zoals reiskosten, zijn en blijven volledig onbelast. Andere … Lees verder »

Dividend uitkeren

Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan de dga in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere euro houdt u dus 48 cent over. Winst … Lees verder »