Nieuws

Hieronder vindt u branche gerelateerde nieuwsartikelen die wij speciaal voor u geselecteerd hebben.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op administratief en fiscaal gebied? Dan kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief door het formulier links in te vullen.

De Wet werk en zekerheid en de ketenregeling

De Wet werk en zekerheid en de ketenregeling De Wet werk en zekerheid beoogt de positie van flexwerkers te versterken. Dit wordt beoogd middels een aantal maatregelen dat al per 1 januari jl. in werking is getreden, namelijk de introductie … Lees verder »

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 voor iedereen verplicht

Onder de werkkostenregeling krijgt de werkgever een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Deze ruimte kan hij aanwenden om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan zijn medewerkers te geven. Als deze ruimte wordt overschreden is de werkgever een eindheffing … Lees verder »

Gebruikelijk loon voor de DGA toetsen/aanpassen

Indien u werkzaamheden verricht waarin u direct of indirect een aanmerkelijk belang hebt, (dat wil zeggen: u bent 5% of meer aandeelhouder in een BV) dan moet daaraan een bepaald salaris worden toegekend. Met ingang van 2015 wijzigt de gebruikelijkloonregeling … Lees verder »

Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte, maar moet in briefvorm … Lees verder »

Geen VAR meer maar BGL

U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen (BGL). De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de gevolgen van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. U heeft als opdrachtnemer dan geen zekerheid meer … Lees verder »

Voorkom verliesverdamping

Indien u uw verliezen niet tijdig verrekent dan verdampen deze. U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u vervolgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde … Lees verder »

Deadline 1 april voor aangifte wordt losgelaten

Momenteel kunt u ter voorbereiding van uw aangifte inkomstenbelasting het aangifteprogramma op uw eigen pc downloaden. De aangifte inkomstenbelasting dient dan vóór 1 april ingediend te worden. Dit verloopt niet altijd even soepel. De Belastingdienst ontwikkelt daarom naast de huidige … Lees verder »

Kijk uit voor onzakelijke leningen

Leidt u als schuldeiser (vennootschap, ondernemer of terbeschikkingsteller) verlies op een lening, dan is dat verlies in beginsel fiscaal aftrekbaar. Als het om een ‘onzakelijke lening’ gaat, is dit echter niet het geval. Dit kan voor u verstrekkende gevolgen hebben! … Lees verder »

Stijging RDA

U kunt dit jaar meer profiteren bij het investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het aftrekpercentage van de Research & Development Aftrek (RDA) is namelijk verhoogd van 54% naar 60%. De RDA is een extra aftrek van … Lees verder »

Jaarrekening niet meer per email

In de volgende gevallen dient u jaarlijks uw jaarrekening te deponeren bij de KvK. U hebt een: besloten vennootschap (bv); naamloze vennootschap (nv); coöperatie; onderlinge waarborgmaatschappij; vof of cv waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn; vereniging of stichting met … Lees verder »