Betalingsproblemen

Kunt u als gevolg van de economische crisis ook niet altijd uw belastingen en premies op tijd betalen? Dan kunt u maar beter snel aan de bel trekken. U doet er verstandig aan om dit tijdig bij de Belastingdienst te melden.

Melden betalingsonmacht
Op de website van de Belastingdienst kunt u formulieren vinden voor het melden van de eventuele betalingsonmacht. U dient de betalingsonmacht binnen twee weken te melden na het tijdstip waarop u de belasting had moeten betalen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de (maandelijks) af te dragen loonbelasting over juli 2013 moet worden betaald vóór eind augustus 2013. Kunt u niet betalen? Dan dient de melding van de betalingsonmacht uiterlijk op 14 september 2013 plaats te vinden.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Er geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders voor het afdragen van de BTW, loonbelasting, sociale premies en de verplichte bijdrage aan het (bedrijfs)pensioenfonds. Deze mogelijke aansprakelijkheid geldt in principe alleen voor bestuurders van rechtspersonen zoals bijvoorbeeld een NV of BV.

Let op
De meldingsplicht geldt voor iedere bestuurder van de onderneming. De Belastingdienst kan zowel de statutaire bestuurder als de feitelijke bestuurders aanspreken voor de belastingschulden.

Niet voldoen aan meldingsplicht
Voldoen de bestuurders niet aan de meldingsplicht, dan bestaat het wettelijke vermoeden dat het niet betalen van de belastingen en premies te wijten is aan de bestuurders. Dit zou dan het gevolg zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder die vindt dat het niet aan hem te wijten is, zal dat moeten bewijzen. Lukt dat niet, dan zijn gewoon alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. Gevolg is dat de Belastingdienst het privévermogen van de bestuurder aanspreekt voor de belastingschulden van het lichaam.