Dividend uitkeren

Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan de dga in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere euro houdt u dus 48 cent over. Winst van de BV is belast met 20% (boven € 200.000 winst 25%) vennootschaps-belasting en van de resterende 80% gaat 25% af als u die uitkeert als dividend. Van iedere euro houdt u dus 60 cent over! Het nieuwe BV-recht, dat op 1 oktober is ingegaan, kent een verplichte uitkeringstoets voor een dividenduitkering. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividend-uitkering. De uitkeringstoets dient om vast te stellen dat de BV na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan voldoen.

Let op! Als de goedkeuring voor de dividend-uitkering niet gegeven had mogen worden, dan zijn de bestuurders en aandeelhouders privé aansprakelijk voor het ontstane tekort. Houd daar rekening mee wanneer de BV dividend aan u uitkeert.