Extra controle op openstaande btw-schulden

De fiscus heeft aangegeven openstaande btw-schulden over vorige jaren extra te controleren. De fiscus doet dit door de btw-aangiften en de aangifte inkomsten of vennootschaps-belasting met elkaar te vergelijken.

U hebt een verplichting
Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u sinds 1 januari 2012 verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. De verplichting is er sinds 1 januari maar vanaf 1 april 2012 moeten deze correcties door middel van het verplichte formulier suppletie omzetbelasting worden aangeven.

Let op!
De verplichting geldt niet voor kleine correcties. Kleine correcties, dat wil zeggen dat de correctie per saldo € 1000 te betalen of € 1000 terug te ontvangen bedraagt, moeten worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting.

Boetes
U riskeert een hoge boete!