Fiscus gaat strenger controleren op kosten ondernemer

U mag als ondernemer zakelijke kosten in aftrek brengen op uw opbrengst. Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar.

U kunt aan zakelijke kosten onder andere denken aan de volgende kosten:

• adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming;
• inschrijving in het handelsregister;
• huur van bedrijfsruimte;
• briefpapier en ander correspondentiemateriaal;
• inrichting van een kantoor of werkplaats;
• onderhoudskosten;
• verzekeringen.

Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers ook privé-uitgaven op de zaak boeken zoals,
een verbouwing van het woonhuis, een vakantie of een saunabezoek. De Belastingdienst heeft daarom besloten de komende tijd strenger te gaan controleren op de kosten van de ondernemer.

Let op
Onterechte aftrek van privékosten heeft tot gevolg dat de Belastingdienst de te weinig geheven belasting kan navorderen en daarnaast een boete kan opleggen.