Fiscus komt in 2013 tegemoet bij betalingsproblemen

Kunt u, door liquiditeitsproblemen, tijdelijk de belastingaanslagen (bijvoorbeeld voor de loonheffing of de BTW) niet op tijd betalen, vraag de Belastingdienst dan om uitstel van betaling. Volgend jaar krijgt u ruimere mogelijkheden om uw belastingschulden later te betalen. Deze mogelijkheid is er zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als voor de BV. U kunt straks voor maximaal vier maanden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan alleen als:
– het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 20.000;
– er geen belastingaanslagen openstaan waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
– er geen sprake is van aangifteverzuim;
– er geen openstaande belastingschulden oninbaar zijn gebleven.

Tip
Uw verzoek om uitstel van betaling hoeft in 2013 niet langer alleen maar schriftelijk te gebeuren. U mag het uitstel ook telefonisch aanvragen.

Een tijdelijke versoepeling is er ook voor betalingsregelingen met een langere looptijd. Het gaat dan om een betalingsregeling (crisisuitstel) voor ondernemers waarbij de betalingsproblemen verband houden met de economische crisis. Deze regeling bestaat nu ook al, maar vanaf volgend jaar hoeft u niet meer aan te tonen dat uw betalingsproblemen verband houden met de economische crisis.