Gebruikelijk loon stijgt in 2013 naar € 43.000

Per 2013 stijgt het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) naar € 43.000. Het is formeel alleen toegestaan een lager loon uit te keren aan de dga, als dit met de inspecteur is overeengekomen.

Kort samengevat komt de gebruikelijk loonregeling erop neer dat het salaris van een werknemer, die een aanmerkelijk belang heeft in de BV waarvoor hij werkt, tenminste € 43.000 per jaar moet bedragen en niet meer dan 30% lager mag zijn dan het salaris dat werknemers zonder aanmerkelijk belang verdienen in een vergelijkbare functie. Wat een gebruikelijk loon is, kan worden bepaald aan de hand van het salaris van concrete andere werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen. Wanneer dergelijke gegevens ontbreken, moet het gebruikelijk loon op andere wijze worden bepaald. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van de afroommethode. Die methode houdt in dat de opbrengsten van de BV eerst wordenverminderd met de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen exclusief het salaris van de dga. Van het overblijvende bedrag geldt 70% als te betalen salaris. De afroommethode wordt gebruikt wanneer de opbrengsten van de BV voor 90% of meer zijn toe te rekenen aan de arbeid van de directeur.

Let op! De gebruikelijk loonregeling hoeft niet te worden toegepast als de werkzaamheden van de dga zo beperkt zijn dat een gebruikelijke beloning daarvoor niet hoger is dan € 5.000 per jaar.