Gebruikelijk loon stijgt in 2014 naar € 44.000

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid (gebruikelijkloonregeling). Was het gebruikelijk loon voor de dga vorig jaar nog minimaal € 43.000, dit jaar is dat € 44.000. Een verplichte salarisverhoging dus van € 1.000.

Het gebruikelijk loon is het salaris wat u volgens de wet minimaal moet verdienen en gangbaar is voor het niveau en de duur van uw werk. De Belastingdienst gaat ervan uit dat uw loon in 2014 minimaal € 44.000 is.

Let op

Het gebruikelijk loon is het loon voordat er loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt ingehouden, dus inclusief de eventuele bijtelling van uw auto van de zaak.

Een lager loon

Het gebruikelijk loon kan, afhankelijk van uw situatie, lager uitvallen. De bewijslast hiervoor ligt bij u. U en de bv moeten kunnen aantonen dat in het economisch verkeer een lager loon gebruikelijk is.

Tip

Is het gebruikelijk loon lager dan € 5000 en ontvangt u van de bv ook geen loon voor uw werkzaamheden, dan hoeft de bv geen loonheffingen over het gebruikelijk loon in te houden en af te dragen.  

Een hoger loon

Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn dan € 44.000. Dit is het geval als bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Uw salaris moet dan worden gesteld op 70% van dit hogere gebruikelijke loon, maar minimaal € 44.000. U heeft dus een marge van 30%, oftewel uw loon mag niet meer dan 30% afwijken van het gebruikelijke hogere loon. Is het loon van de meest verdienende werknemer meer, dan moet van dit loon worden uitgegaan.

Let op

Er zijn plannen om vanaf 2015 de marge van 30% op het gebruikelijk loon te verlagen, naar mogelijk 10%.

De Belastingdienst adviseert om de oude afspraak te vervangen door de nieuwe.
Belastingdienst: ‘Als u de (oude of nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet gebruikt of als u deze wijzigt, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van uw verbod niet (meer) voldoet.’