Geen VAR meer maar BGL

U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen (BGL).
De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de gevolgen van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. U heeft als opdrachtnemer dan geen zekerheid meer over de vraag of u loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming geniet. De opdrachtgever is straks medeverantwoordelijk voor de juiste toepassing van de BGL.

Let op
U blijft voorlopig gebruik maken van de VAR 2014. Deze blijft namelijk geldig tot de inwerkingtreding van de BGL.