Jaarrekening niet meer per email

In de volgende gevallen dient u jaarlijks uw jaarrekening te deponeren bij de KvK.
U hebt een:

  • besloten vennootschap (bv);
  • naamloze vennootschap (nv);
  • coöperatie;
  • onderlinge waarborgmaatschappij;
  • vof of cv waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
  • vereniging of stichting met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzet;
  • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren;
  • onderneming die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap valt.

U kunt uw jaarrekening per post of digitaal indienen. Sinds 1 januari 2014 kunt u uw jaarrekening niet meer per e-mail aanleveren. Digitaal deponeert u uw jaarrekening met SBR (Standard Business Reporting).

Let op
U moet uw jaarrekening op tijd indienen. Als u uw jaarrekening te laat indient, kunt u een boete krijgen.