Kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA)

Ondernemers, die investeren in bedrijfs- middelen, hebben onder voorwaarden recht op KIA. Het investeringsbedrag moet meer dan € 2.300, maar minder dan € 306.931 bedragen. De aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag met een maximum van € 15.470. Vanaf een investeringsbedrag van € 102.311 daalt de investeringsaftrek met 7,56% van het meerdere. Voor samenwerkingsverbanden geldt het gezamenlijke investeringsbedrag als uitgangspunt voor de aftrek.

Tip! Optimaliseer uw recht op KIA door investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2013 of geplande investeringen naar voren te halen naar 2012.

Bij vervreemding van bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf, vindt een correctie op de eerdere aftrek plaats door een desinvesterings-bijtelling.

Tip! Het kan zinvol zijn de verkoop uit te stellen tot na de jaarwisseling.