Nieuw loonbegrip

Op 1 januari 2013 treedt de Wet Uniformering Loonbegrip in werking. Deze wet trekt het loonbegrip gelijk voor de heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen, de premies werknemers-verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Belangrijke veranderingen zijn dat de bijtelling voor de auto van de zaak mee gaat tellen voor het premieloon werknemersverzekeringen. Anders dan tot nu toe moeten dus premies worden ingehouden over de bijtelling, uiteraard voor zover het maximum premieloon nog niet was bereikt. Daarnaast verandert de behandeling van de ZVW-bijdrage. Nu wordt deze ingehouden van de werknemer en moet de werkgever de bijdrage als een belaste vergoeding aan de werknemer betalen. Met ingang van 1 januari 2013 verandert dat in een werkgeversheffing.