Nieuwsflits: Prinsjesdag 2012

Prinsjesdag is normaal gesproken hét moment dat de begroting voor het aankomende werkjaar bekend wordt gemaakt. Dit jaar waren veel aspecten uit de Miljoenennota reeds bekend. Het huidige demissionair kabinet had middels het Lenteakkoord al de vele bezuinigingen aangekondigd. Echter welke beslissingen blijven overeind met een nieuw kabinet in aankomst?
In het nieuws zijn de vele gevolgen van de Miljoenennota goed belicht; zoals bijvoorbeeld de daling van de koopkracht, de verhoging AOW leeftijd, de forenzenbelasting, kinderopvangtoeslag en dergelijke . Maar wat heeft deze Miljoenennota voor een gevolgen voor u als ondernemer?
Onderstaand vindt u op het gebied van ondernemen de effecten van de Miljoenennota: (bron:www.prinsjesdag2012.nl)

• MKB: meer toegang tot financiering
Om als ondernemer te groeien, investeren, exporteren en innoveren heeft men kapitaal nodig. Het kabinet biedt verschillende instrumenten om ondernemers betere toegang te geven tot kapitaal.
o De Borgstelling voor het MKB (BMKB) wordt verhoogd tot 1 miljard euro
o De regeling wordt opengesteld voor andere financiers dan banken
o Voor grotere bedrijven is er de Groeifaciliteit.


• Innovatiefonds MKB+ & Innovatiekrediet

Via het Innovatiefonds MKB+ is 500 miljoen euro beschikbaar voor risicokapitaal en leningen.


• Lastenverlichting

Het kabinet schrapt in 2013 voor bijna 110 miljoen euro aan administratieve lasten om ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen, bijvoorbeeld natuurbeleid met 21% en de nalevingskosten met 8%.


• Makkelijk toegang transacties met de overhead

Per 1 januari 2013 worden de heffingen van de Kamers van Koophandel (KvK) afgeschaft. Verder worden de KvK’s gemoderniseerd en samengevoegd met Syntens. Daardoor kunnen ondernemers straks voor al hun overheidszaken naar het Ondernemersplein.


• Investeren in kennis en innovatie

In 2013 gaan de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKIs) van start, hierin werken ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en de overheid samen aan kennis en innovatie. Het kabinet betaalt vanaf 1 oktober een toeslag van 25% bovenop het bedrag dat een bedrijf investeert in het onderzoek van een TKI; daarvoor is in 2013 budget van 89 miljoen euro beschikbaar. Om te zorgen dat ook het MKB maximaal kan meedoen aan het onderzoek van de TKI’s, betaalt de overheid een verhoogde toeslag van 40% voor de eerste 20.000 euro die een bedrijf investeert in onderzoek van een TKI; dit bevordert deelname van innovatieve MKB’ers. Ook richt iedere TKI een MKB-loket in.


• Betere aansluiting (vak)onderwijs en arbeidsmarkt

In de HCA’s (Human Capital Agenda’s ) staan plannen om leerlingen beter op te leiden voor die beroepen waar de arbeidsmarkt om vraagt.
De ondernemingsorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn tevreden over de terugdringing van het begrotingstekort in 2013 tot onder de 3%. De ondernemingsorganisaties zijn van mening dat er geen nieuwe lastenverzwaringen op tafel mogen komen en dat de forenzenbelasting van tafel moet. Voor de verhoging van de BTW is compensatie toegezegd, en daar zullen de ondernemers partijen zich aan houden. (bron: www.mkb.nl)

Wist u dat?
• U alle officiële Prinsjesdagstukken kunt nalezen met de speciale Prinsjesdag applicatie. U kunt de gratis app. terugvinden in uw ‘app store’.

• Prinsjesdag de eerste vergadering van de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) markeert. Het nieuwe werkjaar wordt geopend met het uitspreken van de Troonrede.

• De derde woensdag van Mei Verantwoordingsdag is? Op deze dag legt het kabinet verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. (bron: www.prinsjedag2012.nl)