Omzetting van een box-3 kapitaalverzekering in een box-1 kapitaalverzekering niet in alle gevallen noodzakelijk

Ingevolge het Belastingplan 2013 kunnen na 31 december 2012 (behalve in bepaalde bijzondere gevallen) geen nieuwe kapitaalverzekeringen in box 1 worden ondergebracht. Tot 1 april 2013 is het mogelijk om bestaande kapitaalverzekeringen die tot het box 3 vermogen behoren om te zetten in een onder het overgangsrecht vallende kapitaalverzekering eigen woning (KEW) die ook vanaf 1 januari 2013 in box 1 blijft vallen. Dit kan door in de overeenkomst op te nemen dat de uitkering uit de kapitaalverzekering door de begunstigde zal worden aangewend ter aflossing van de “eigenwoningschuld”. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, is het rendement op het moment van uitkering dan vrijgesteld.
Let op! Een dergelijke omzetting is niet in alle gevallen noodzakelijk.
Voor op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen geldt een bijzondere waardevrijstelling in box 3 van in totaal maximaal 123.428 euro per persoon (Invoeringswet Wet Inkomstenbelasting 2001 artikel I, AN). Deze vrijstelling geldt uitsluitend indien het verzekerd kapitaal na 13 september 1999 niet is verlengd en de looptijd van de levensverzekering niet is verlengd. De waardevrijstelling geldt tot uiterlijk 14 september 2029.
Ook na invoering van het Belastingplan 2013 blijft de bovenvermelde bijzondere waardevrijstelling in box 3 bestaan. Omzetting van de kapitaalverzekering in een KEW is in dat geval niet nodig, mits men zich uiteraard aan de voorwaarden houdt.