Gebruikelijk loon voor de DGA toetsen/aanpassen

Indien u werkzaamheden verricht waarin u direct of indirect een aanmerkelijk belang hebt, (dat wil zeggen: u bent 5% of meer aandeelhouder in een BV) dan moet daaraan een bepaald salaris worden toegekend.
Met ingang van 2015 wijzigt de gebruikelijkloonregeling voor de DGA. Het is aan te raden om te toetsen of de gebruikelijkloonregeling goed wordt toegepast. Het gebruikelijk loon is in 2015 het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, of met het lichaam verbonden lichamen;
  • € 44 000.

De normen hiervoor worden met ingang van 2015 aangepast. In 2015 wordt het criterium “soortgelijke dienstbetrekking” vervangen door het begrip “meest vergelijkbare dienstbetrekking” en het percentage van 70% wordt 75%.
Hebt u in 2014 een salaris dat is gebaseerd op 70% van een soortgelijke dienstbetrekking, dan moet u in 2015 dat salaris herrekenen naar 75/70 van het salaris in 2014.

Bent u enig werknemer in uw bv en is de omzet voor meer dan 90% toe te rekenen aan uw eigen werkzaamheden, dan dient het salaris berekend te worden volgens de zogenaamde afroommethode. Het salaris is dan 70% van de omzet minus de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen. De afroommethode mag niet worden toegepast als er naast de dga nog andere werknemers zijn.

Bestaande afspraken over de hoogte van het gebruikelijk loon met de Belastingdienst waarbij een gebruikelijk loon gelijk aan of lager dan het standaardbedrag is afgesproken, worden niet collectief opgezegd. Alleen de overige afspraken worden opgezegd. Voor die afspraken geldt overigens dat de inhoudingsplichtige de afspraak mag blijven toepassen mits het afgesproken loon wordt verhoogd tot 75/70e van het loon in 2014 en de feiten en omstandigheden gelijk blijven.

Let op
Indien u geen gebruikelijk loon opgeeft riskeert u een boete van 50% over de niet ingehouden loonheffing.