Uitstel VAR-webmodule

De streefdatum van de invoering van de VAR-module voor ZZP-ers was 1 januari 2014. Weekers schuift deze datum echter met een jaar op.

Invoeringsdatum

Een werkgroep die zich heeft gebogen over het kwalificatieproces van de arbeidsrelaties. De uitwerking van deze adviezen in de website leiden er toe dat de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2014 niet haalbaar is, aldus Weekers.

Dienstbetrekking of ondernemer

De werkgroep heeft bezien of dit proces geactualiseerd kan worden en welke vragen op grond van de bestaande jurisprudentie relevant kunnen zijn voor het bepalen of sprake is van een dienstbetrekking, van een resultaat uit overige werkzaamheden of van een winst uit onderneming al dan niet als directeur-grootaandeelhouder.

Overigens had Weekers het uitstel van de invoeringsdatum van de webmodule al op 27 maart 2013 tijdens een debat aan de Kamer meegedeeld.