Vakantiedagen

Vanaf 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na afloop van het opbouwjaar opnemen. Gebeurt dat niet, dan vervallen de vakantiedagen in principe. Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waarop een werknemer volgens de wet minimaal recht heeft. Heeft de werknemer recht op meer vakantiedagen, dan zijn de extra dagen zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. De wettelijke vakantiedagen vervallen niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat was om zijn vakantiedagen tijdig op te nemen. Dat kan zijn om medische redenen, vanwege een re-integratietraject of doordat het door toedoen van de werkgever niet mogelijk was om vakantie op te nemen. Bij het opnemen van vakantiedagen moet eerst de dag opgenomen worden die als eerste door verval of verjaring verloren gaat. Dat hoeft niet altijd de dag te zijn die als eerste is opgebouwd. De wettelijke dagen die in 2012 zijn opgebouwd gaan bijvoorbeeld eerder verloren dan de dagen die zijn meegenomen uit 2011.