Vanaf 2013 ook premies betalen over bijtelling privégebruik auto

Als de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van kracht wordt, wordt de auto van de zaak onderdeel van het uniforme heffingsloon. Als uw onderneming veel werknemers met een auto van de zaak heeft die een loon verdienen dat op jaarbasis onder de € 50.064 blijft, gaan uw werkgeverslasten volgend jaar omhoog.

In 2013 moet uw onderneming over het voordeel van het privégebruik van de auto van de zaak ook premies werknemersverzekeringen betalen. Op dit moment is deze bijtelling alleen loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.