Verruimde willekeurige afschrijving en betalingscriterium

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven. Hierbij geldt het volgende:

  • U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u ‘normaal’ af.
  • De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde  periode valt.
  • U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

Let op!

Ook voor deze regeling van willekeurige afschrijving geldt dat als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, de willekeurige afschrijving wordt beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald. Als u hierdoor in een boekjaar waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving.

Voorbeeld 1

Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 1100. De restwaarde is € 100. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik.

Uitwerking:
Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 1000 x 50% = € 500
Gewone afschrijving € 500 : 5 jaar is € 100

In 2013 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: maximaal € 500
Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 100) = € 50
Totale maximale afschrijving in 2013: € 550

In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag € 100, in 2018 (laatste jaar) nog € 50.

Voorbeeld 2

Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 1100. De restwaarde is € 100. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel op 1 januari 2015 in gebruik. U betaalt in 2013 € 300 en in 2014 € 800.

Uitwerking:
Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 300 (betaling)
Gewone afschrijving € 700 : 5 jaar is € 140

In 2013 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: maximaal € 300
Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen
Totale maximale afschrijving in 2013: € 300

In 2014 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2014 niet het jaar van investeren is
Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen
Totale maximale afschrijving in 2014: € 0

In 2015 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2015 niet het jaar van investeren is
Normale afschrijving: € 700 : 5 jaar is € 140
Totale maximale afschrijving in 2015: € 140

In 2016 tot en met 2019 is het afschrijvingsbedrag € 140.

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen

Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven:

  • gebouwen en woonschepen
  • bromfietsen en motorrijwielen
  • personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s)
  • dieren
  • wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke
  • immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen)

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven. Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.