Voorkom verliesverdamping

Indien u uw verliezen niet tijdig verrekent dan verdampen deze. U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u vervolgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward.

U kunt mogelijk nog dit jaar verliesverdamping voorkomen door ondermeer:
• het realiseren van stille reserves/meerwaarde/goodwill;
• het inbrengen van winstgevende activiteiten;
• het afbouwen van voorzieningen.