Wijzigingen in de WBSO voor 2013

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. Hierin zijn voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) een aantal wijzigingen aangekondigd.

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten.

Deze wijzigingen gelden voor de WBSO-aanvragen voor het jaar 2013.

De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van 110.000 naar 200.000 euro.

Om dat te financieren gaat:
  • het percentage van de 1e schijf van 42% naar 38%
  • het percentage van de 1e schijf voor starters van 60% naar 50%
Verder blijft:
  • het percentage van de 2e schijf 14% 
  • het forfaitair uurloon € 29
  • het plafond 14 miljoen euro

De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden geïndexeerd.

Daarnaast wijzigt voor de WBSO het volgende:
  • Het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op 1 euro. Nu is dat nog 5 euro. Achtergrond hiervan is de financiering van de verlenging van de eerste schijf en het in evenwicht brengen van het gebruik van de WBSO met het beschikbare budget.
  • Om dezelfde redenen komt de grens van 90% voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren te vervallen. Er moet dus altijd een mededeling worden gedaan.

Door deze laatste wijziging komt de WBSO in lijn met de RDA, waar ook een verplichte mededeling geldt.

De wijzigingen komen voort uit de dit voorjaar afgeronde evaluatie van de WBSO. Uit deze evaluatie blijkt dat het MKB door het verhogen van de bovengrens van de eerste schijf meer gestimuleerd wordt om te innoveren en door te groeien. Hogere percentages hadden een beperkter effect.

Meer informatie

Bekijk hier de rijksbegroting 2013 of ga naar de website van WBSO.