Vergoeding woon-werkverkeer niet belast

Het kabinet trekt het voorstel om de reiskosten voor woon-werkverkeer te belasten in. Staatssecretaris Weekers heeft op 9 november 2012 hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Woon-werkverkeer

Er is sprake van woon-werkverkeer als iemand:

  • reist tussen de woning en een vastgelegde werkplek of
  • op regelmatige basis reist tussen de woning en een werkplek waarin hij in belangrijke mate werkzaamheden verricht;
  • er binnen 24 uur heen en terug wordt gereisd.

Werkgever en werknemer bepalen samen wat als vast werkadres wordt aangemerkt. Dit kunnen meerdere adressen zijn.

Voor de belasting op de woon-werkverkeervergoeding gelden de tarieven uit box 1 van de inkomstenbelasting.

Ambulante werknemers

Ambulante werknemers (zoals loodgieters en wijkverpleegkundigen) hebben geen vaste werkplek. Hun ritten naar de werkplek worden niet gezien als woon-werkverkeer (maar als zakelijke ritten) en vergoeding hiervoor blijft dus onbelast.

Pas als zij langer dan 1 jaar naar dezelfde werkplek reizen, is er sprake van woon-werkverkeer, en wordt de vergoeding belast.

Auto van de zaak
Vanaf 1 januari 2013 worden de woon-werkkilometers van een auto van de zaak aangemerkt als privékilometers. Deze tellen dan mee bij de bepaling van de bijtelling. In veel gevallen zullen daardoor auto’s die nu minder dan 500 km per jaar privé rijden na 1 januari 2013 onder de bijtelling gaan vallen.

Overgangsregeling

Voor auto’s van de zaak en voor houders van OV-abonnementen geldt een overgangsregeling voor gevallen waarin voor 25 mei 2012 een contract of abonnement is aangegaan.