Nieuws

Hieronder vindt u branche gerelateerde nieuwsartikelen die wij speciaal voor u geselecteerd hebben.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op administratief en fiscaal gebied? Dan kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief door het formulier links in te vullen.

Schema overgangsrecht levensloopregeling per 1 januari 2013

De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen over het Belastingplan 2013 op 20 november 2012 een amendement aangenomen waarin het (ingewikkelde) overgangsrecht voor de levensloopregeling voor 2013 wordt geregeld. Dit overgangsrecht werkt als volgt: Levenslooptegoed op 31 december 2011 meer … Lees verder »

Vergoeding woon-werkverkeer niet belast

Het kabinet trekt het voorstel om de reiskosten voor woon-werkverkeer te belasten in. Staatssecretaris Weekers heeft op 9 november 2012 hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.  Woon-werkverkeer Er is sprake van woon-werkverkeer als iemand: reist tussen de woning … Lees verder »

Wijzigingen in de WBSO voor 2013

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. Hierin zijn voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) een aantal wijzigingen aangekondigd. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de … Lees verder »

Nieuwe BTW-factuureisen vanaf 2013

Is uw factuur al voorbereid op 2013? (Nieuwe factuureisen) Per 1 januari 2013 wijzigen de BTW-factuureisen. De aanleiding daarvoor is een EU-richtlijn die ten doel heeft het vereenvoudigen en moderniseren van de factuureisen. Een en ander is gericht op het … Lees verder »

Bent u klaar voor de werkkostenregeling?

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling van start gegaan: een nieuwe manier van omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Misschien past u nu nog de oude manier toe, want de werkkostenregeling is nog niet verplicht. Er geldt een … Lees verder »

Extra lasten voor de ‘goed betalende’ werkgever

Bedraagt het loon van één of meer van uw werknemers dit jaar meer dan € 150.000, dan moet u als werkgever volgend jaar rekening houden met een lastenverzwaring. Over het meerdere boven dit bedrag bent u namelijk een werkgeversheffing verschuldigd … Lees verder »

Lenen van de BV? Houd het zakelijk!

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) geld in privé nodig, dan kunt u dit lenen van uw BV. Of dat al dan niet verstandig is, hangt af van de situatie en zal van geval tot geval anders zijn. Mocht u geld … Lees verder »

Nieuwsflits: Prinsjesdag 2012

Prinsjesdag is normaal gesproken hét moment dat de begroting voor het aankomende werkjaar bekend wordt gemaakt. Dit jaar waren veel aspecten uit de Miljoenennota reeds bekend. Het huidige demissionair kabinet had middels het Lenteakkoord al de vele bezuinigingen aangekondigd. Echter … Lees verder »

Eén adres voor controle btw-identificatienummers

Vanaf 1 oktober is er één adres voor de controle van de geldigheid van een btw-identificatienummer, of naam adres en woonplaats van uw klant. U kunt hiervoor dan uitsluitend terecht op de internetsite van de Europese Commissie. U kunt de … Lees verder »

Terugvragen btw 2011 uit EU tot 1 oktober

Ondernemers kunnen nog tot en met 30 september 2012 verzoeken over 2011 indienen voor teruggaaf van in een ander EU-land betaalde btw. Terugvragen kan via de speciale internetpagina: Inloggen voor teruggaaf van btw uit andere EU-landen. Meer informatie over het … Lees verder »