Nieuws

Hieronder vindt u branche gerelateerde nieuwsartikelen die wij speciaal voor u geselecteerd hebben.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op administratief en fiscaal gebied? Dan kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief door het formulier links in te vullen.

Gebruikelijk loon stijgt in 2013 naar € 43.000

Per 2013 stijgt het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) naar € 43.000. Het is formeel alleen toegestaan een lager loon uit te keren aan de dga, als dit met de inspecteur is overeengekomen. Kort samengevat komt de gebruikelijk loonregeling erop … Lees verder »

In 2013 lager nettoloon DGA

Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) houden in 2013 bij een ongewijzigd salaris minder nettoloon over. Het verschil ten opzichte van 2012 kan oplopen tot ongeveer € 180 netto per maand. DGA’s die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen vallen onder het lage … Lees verder »

Jaarlijkse bijdrage KvK verdwijnt in 2013

Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel afgeschaft en ontvangen ondernemers daarvoor geen factuur meer. De activiteiten worden voortaan gefinancierd uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De jaarlijkse bijdrage die … Lees verder »

Vanaf 2013 ook premies betalen over bijtelling privégebruik auto

Als de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van kracht wordt, wordt de auto van de zaak onderdeel van het uniforme heffingsloon. Als uw onderneming veel werknemers met een auto van de zaak heeft die een loon verdienen dat op jaarbasis … Lees verder »

Dividend uitkeren

Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan de dga in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere euro houdt u dus 48 cent over. Winst … Lees verder »

Vakantiedagen

Vanaf 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na afloop van het opbouwjaar opnemen. Gebeurt dat niet, dan vervallen de vakantiedagen in principe. Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waarop een werknemer volgens de wet minimaal recht … Lees verder »

Nieuw loonbegrip

Op 1 januari 2013 treedt de Wet Uniformering Loonbegrip in werking. Deze wet trekt het loonbegrip gelijk voor de heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen, de premies werknemers-verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Belangrijke veranderingen zijn dat de bijtelling voor … Lees verder »

Kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA)

Ondernemers, die investeren in bedrijfs- middelen, hebben onder voorwaarden recht op KIA. Het investeringsbedrag moet meer dan € 2.300, maar minder dan € 306.931 bedragen. De aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag met een maximum van € 15.470. Vanaf een … Lees verder »

Fiscus komt in 2013 tegemoet bij betalingsproblemen

Kunt u, door liquiditeitsproblemen, tijdelijk de belastingaanslagen (bijvoorbeeld voor de loonheffing of de BTW) niet op tijd betalen, vraag de Belastingdienst dan om uitstel van betaling. Volgend jaar krijgt u ruimere mogelijkheden om uw belastingschulden later te betalen. Deze mogelijkheid is … Lees verder »

Omzetting van een box-3 kapitaalverzekering in een box-1 kapitaalverzekering niet in alle gevallen noodzakelijk

Ingevolge het Belastingplan 2013 kunnen na 31 december 2012 (behalve in bepaalde bijzondere gevallen) geen nieuwe kapitaalverzekeringen in box 1 worden ondergebracht. Tot 1 april 2013 is het mogelijk om bestaande kapitaalverzekeringen die tot het box 3 vermogen behoren om … Lees verder »